Връщане на стоки

Всеки Купувач има право да се откаже от и да върне закупена Стока в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването на Стоката. При множество Стоки, поръчани с една Поръчка, но получени поотделно, срокът започва да тече от получаването на последната закупена по този начин Стока.

Ако сте взели решение за връщане, трябва да ни уведомите за това в горепосочения 14-дневен срок на trenelarium.shop@gmail.com като посочите освен желанието си за връщане и Вашето име, географски адрес, телефонен номер и електронен адрес (ако имате такъв). В случай че желаете да Ви възстановим разходите на определена от Вас банкова сметка, моля посочете и това изрично. 

За горното уведомление можете да използвате електронния ни формуляр за отказ, намиращ се тук, но това не е задължително.

Не е необходимо да посочвате причина за отказа и не дължите каквито и да е неустойки и разходи, освен разходите за връщане на Стоките, които остават за Ваша сметка. 

След уведомлението, трябва да върнете Стоката на адрес гр. София, п.к. 1415, Район Витоша, ж.к. Драгалевци, ул. Маточина № 8, ет. 2, ап. 7, тел. 0884 640 201 и 0899 894 221 в нейната цялост и без видими следи на употреба или нарушени опаковка или съдържание. Връщането следва да се направи без забавяне, но не по-късно от 14 дни от изпращане на уведомлението Ви за отказ и връщане по-горе.

Ние се задължаваме да възстановим платената от Вас цена на върнатата Стока в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получим Стоката обратно и тя отговаря на съответните изисквания за състоянието й при връщане или от датата, на която сме получили от Вас доказателство, че сте изпратили Стоката обратно – което от двете настъпи първо. Ще възстановим също разходите за доставка, ако сте направили такива, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ТОДО.  

Сумата ще Ви бъде възстановена както е описано по-долу, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача, освен ако обслужващата го банка не изисква някакви такси:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;

• Плащанията, направени чрез банков превод – по банкова сметка, от която е направено плащането от Купувача.

Термините, използвани в това уведомление са определени в Общите условия за ползване на shop.trenelarium.com.